> NIEUWS
NEWS

ECOLOGICAL DESIGN<<<<

> ECOLOGISCH ENERGIE NETWERK
ECOLOGICAL ENERGY NETWORK

> TIJD
TIME

> VOGELSTAD
BIRDCITY

> STEDELIJKE ZOOGDIEREN COLLECTIE
URBAN MAMMAL COLLECTION

SOCIAL DESIGN<<<<

> SPORTKOOI
SPORTS CAGE

>TOEGEVOEGDE REALITEIT
IN DE WIJK

"AUGMENTED REALITY"
IN THE PUBLIC SPACE

> STEDELIJKE PATRONEN
URBAN PATTERNS

> RENOVATIE STRIP
RENOVATION COMIC

> ICT EXPERTISE CENTRUM
ICT EXPIRIENCE CENTER

> LANGS DE LIJN
ALONG THE LINE

> HERBESTEMMING DOOR VERBINDING
REASSIGNMENT BY CONNECTING

> ANIMATIE HEK
ANIMATION FENCE

CONTACT <<<<

> STUDIO 1:1
ABOUT STUDIO 1:1

 

 

 

 PROJECT:
Openhuis AR

LOCATIE:
Von flotowlaan
5653 AD Eindhoven

OPDRACHTGEVER:
Stichting Woonbedrijf
Europalaan 7
5652 NB Eindhoven

SAMENWERKING:
Studio Maatwerk
Akkerstraat 30
5615 HR Eindhoven

ANIMATIE:
de Eindhovense school/
von Flotowlaan 1
5653 AD Eindhoven

APPLICATIE:
Beyond reality

Netwerk 31-33
1446 XB Purmerend

DATUM:
opleverdatum DEEL 1:
18 Oktober 2011
opleverdatum DEEL 2:
20 Oktober 2012

LINKS
Pop-Up City
Think - work and play
Eindhovens Dagblad

Eindhoven Dichtbij
de Eindhovense school
Klik nieuws
Woonbedrijf
van Tour
Design route
de Week krant
Mobile marketing
Frequency
Nieuws 7
Schilders vak
Development memo
Technisch weekblad

................................................>> YOUTUBE

................................................


>> WIJK AR APP

...................................................

>>download flyer DEEL 1


>>download flyer DEEL 2


...................................................


QR code Wijk AR
..................................................

MEDE MOGELIJK
DOOR GEMAAKT:

 

..................................................

 

 

 

 


TOEGEVOEGDE REALITEIT
IN DE WIJK
AUGMENTED REALITY IN PUBLIC SPACE

..........................................

Augmented reality toegepast in buitenruimte
Gevels komen tot leven!

> DEEL 1 OPENHUIS AR - september t/m oktober 2011
> DEEL 2 WIJK AR -september t/m oktober 2012

DEEL 1 OPENHUIS AR - september t/m oktober 2011

Een reguliere schilderbeurt was voor Woonbedrijf, woningcorporatie in Eindhoven, aanleiding om eens te kijken of er meer mogelijk was met de zijgevel van een appartementengebouw aan de Von Flotowlaan. Samen met de Studio Maatwerk en Studio 1:1, beiden uit Eindhoven is - voor het eerst - een geheel nieuwe techniek toegepast in de openbare ruimte: augmented reality oftewel toegevoegde realiteit. Op de zijgevel van het appartementengebouw is een schildering
aangebracht die in combinatie met een webtool op uw Smartphone ervoor zorgt dat u een nieuwe wereld kunt ervaren. De gevel komt tot leven!

For Woonbedrijf, a housing corporation in Eindhoven, a regular painting-job was the reason to look for more possibilities with the facade of an apartment building at the Von Flotowlaan in Eindhoven. The designers from Studio Maatwerk and Studio 1:1 came with the concept of applying a new technique, Augmented Reality, and using it in public space! For the first time, architecture is used in a direct way to implement augmented reality. In combination with the ‘marker’, which was painted on the facade of the building, and by downloading the free Application on your Android Smartphone you can experience a new world. Facades come to live!

En wat ziet u dan op het scherm van uw Smartphone? Een animatie die is ontwikkeld door studenten van de (nabijgelegen) Eindhovense school. Deze animatie is door het bedrijf Beyond Reality tot een werkende applicatie uitgewerkt. Uitgangspunt in dit project is het aanmoedigen van ontmoetingen in de openbare ruimte en ervoor zorgen dat er hierdoor meer binding ontstaat met de omgeving. De studenten van Eindhovense school zullen voor de gevel in contact komen met de bewoners uit het appartementen complex. En voortaan niet meer verleid worden om de muur te ‘sieren’ met graffiti.

And what do you see on the screen of your Smartphone? A game and animation developed by students from 'de eindhovense school', which is situated directly next to the apartment buildings. This forms the essence of the project; creating a better social coherence between the students of the nearby school with the residents of the apartment buildings. The company ‘Beyond Reality’ developed the files that were made by the students into the AR application: ‘OpenHuisAR’ (OpenhouseAR) that can be downloaded from the Android Market. A second important part in this project is to give people in public space with a new experience, and to bind people more with their own surroundings. Ideally the students from the ‘de eindhovense school’ will show the residents living in the apartment buildings how they can play the application on their own facades. And because the students were involved by creating the application, they have something they can be proud of, and care more for their own surroundings.

 Even though ‘Woonbedrijf’ is a housing corporation, they often involve design in their strategy. For Woonbedrijf design is more than a nice chair, a stylish sofa or a beautiful designed lamp. Woonbedrijf sees design as a total philosophy: an innovation that adds value to their clients and tenants. Designers often come with the same practical means, to entirely different solutions and new visions. This is what Woonbedrijf wants to apply in their living environment and public spaces.

> DEEL 2 WIJK AR -september t/m oktober 2012

Nieuwe Media/Technologie & De Stad,
Steden en haar openbare ruimte worden de afgelopen jaren steeds vaker beïnvloed
door multimediale en technologische toepassingen. Deze nieuwe mogelijkheden zal de relatie tussen de mens en openbare ruimte veranderen in de komende jaren.

Sociale Verbinding & de Openbare Ruimte,
De vraag waarmee Woonbedrijf naar ons kwam, heeft ons uiteindelijk doen
uitdagen om naar een manier te zoeken hoe architectuur en gebouwen een rol
kunnen spelen in sociale en verbindende zin in de openbare ruimte. Op de locatie
aan de Von Flotowlaan te Eindhoven, heeft de woningcorporatie een 4 tal flats in
eigendom waar onderhoudend schilderwerk moest worden uitgevoerd. De flats,
gelegen recht tegenover het Sint Lucas (een opleidings instituut voor multimedia
& vormgeving), boden in dit project het ideale canvas om het project te realiseren
dat middels ‘toegevoegde realiteit’ een nieuwe ervaring aan de openbare ruimte
toevoegt. De toepassing van ‘AR’ direct op de gevels van gebouwen is in deze schaal nog nooit eerder vertoont, en daarmee uniek in Nederland.

Om de verbinding en begrip te laten ontstaan tussen de bewoners en de gebruikers
in de omgeving, hebben we de studenten van het Sint Lucas, gevraagd om vanuit de
lokaliteit van het stadsdeel, op zoek te gaan naar een viertal invullingen die gaan over en reageren op diezelfde omgeving. Middels je smartphone is het dan mogelijk om de gevels tot leven te brengen. De gevel schildering die ontworpen is door studenten activeert via de App, een van de vier ‘AR’ toepassingen.

Betrokkenheid & Trots zijn op,
De apps op je smartphone versterken daarmee de betrokkenheid bij de wijk door,
enerzijds de buurtbewoners op deze manier bekend te maken met de kwaliteiten die de studenten tentoonstellen. En anderzijds hebben de studenten van het Sint Lucas een project in de directe omgeving van de school waar zij trots op kunnen zijn! En daarmee ontstaat een directe betrokkenheid met de omgeving en haar openbare
ruimte. Deze impuls in de openbare ruimte, en de sociale verbinding die zorgt voor
ontmoeting, is de kracht dit project.

http://designroute.woonbedrijf.com.
..................................................................................................................